Vi söker fordon för transport till och från Norge.

vi har hög efterfrågan på våra transporttjänster och söker därför fordon till och från Norge, 3 a...
Läs mer >>

Information om hur vi hanterar Era personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSPOLICY Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personupp...
Läs mer >>

Valuattillägg

På grund av dom drastiska valutaförändringarna de senaste månaderna nödgas vi införa valutatillägg p...
Läs mer >>

GDL förvärvar C-R Johanssons Åkeri

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport- och logistikföretag, förstärker sin närvaro i Västsve...
Läs mer >>

Planera för trafikstörningar i Göteborg 16-17 november

I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer trafiken att påverkas. Det gäller bå...
Läs mer >>

Information från GDL gällande hamntillägg

Kära Kund Nedan följer information om förändrade villkor i hamnar som GDL trafikerar. Helsingborg ...
Läs mer >>

GDL förvärvar SCT Transport

GDL, som är ett av Sveriges ledande transport‐ och logistikföretag, utökar sin ställning på...
Läs mer >>

Till den det berör Den upptrappade arbetsmarknadskonflikten mellan APM Terminals och Svenska ...
Läs mer >>

Gällande konflikten i Göteborgs Hamn

Bästa kund, Den upptrappade arbetsmarknadskonflikten mellan APM Terminals och Svenska hamnarbetarfö...
Läs mer >>

Nytt Iban och Swift

Vi har bytt bank och har av den anledningen nya betalningsuppgifter. Swift NDEASESS, Iban SE44 9500 ...
Läs mer >>
Hela nyhetsarkivet >>
GDL förvärvar SCT Transport
GDL, som är ett av Sveriges ledande transport‐ och logistikföretag, utökar sin ställning på marknaden genom att förvärva inkråmet i SCT Transport AB. SCT Transport har sitt huvudkontor i Göteborg med avdelningskontor i Helsingborg och Stockholm.
SCT Transport AB är ett helägt svenskt företag som startade i Göteborg 1986 och som erbjuder transport‐ och logistiktjänster med fokus på landtransporter på väg och järnväg.
SCT Transport AB sysselsätter drygt 120 dragbilar som till sin hjälp har cirka 400 containerchassin.
De har också mycket goda kunskaper om järnvägstransporter som de idag erbjuder genom goda samarbeten med Tågfrakt AB och CFL.
SCT Transport AB som omsätter cirka 250 miljoner SEK kommer efter förvärvet att byta namn till GDL Transport AB.
”Vi (SCT) är glada över att få bli en del av GDL. Denna affär säkerhetsställer att vårt företag och medarbetare kan utvecklas och möta en spännande framtid tillsammans. GDL har samma syn som oss, att kundservice, kvalitet och flexibilitet har det största fokus” – säger Lars-Göran Nilsson, på SCT.
”Förvärvet av SCT kommer till att stärka och utöka våra tjänster ytterligt till våra kunder. Detta steg är helt i linje med den nya affärsvision som vi arbetat fram under en längre tid. GDL står väl förberedda för framtiden och vi kan erbjuda våra kunder hållbara, kundunika logistik‐och entreprenadlösningar!” − säger Henrik Holm, VD på GDL.
För ytterligare information kontakta: Henrik Holm, GDL, 072-353 98 68
Lars-Göran Nilsson, SCT, 031-375 77 37