Marknadsinfo

DRIVMEDELSTILLÄGG STYCKEGODS

VALUTATILLÄGG

ANSVARSVILLKOR; Logistikpartner är medlemmar i Transportindustriförbundet och tillämpar Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser NSAB.

MILJÖ; Logistikpartner bedriver ett aktivt miljöarbete och innehar ISO certifikat 14001.

VÅRA POLICYS; Här kan Ni läsa om våra policys inom olika områden som är viktiga för oss.

KVALITET; Logistikpartner är certifierade av Tullverket enligt AEO samt ISO 9001 certifierade.

FINANSIELL INFORMATION; Vi har kreditrating AAA i enlighet med Soliditet.

VÅRT MOTTO; "
Schyssta" transporter med kvalité.  Nyttiga länkar

Tullverket
Transportindustriförbundet
Trafikverket
Göteborgs Hamn
Göteborgs Stad
Stockholms Hamnar
Södertälje Hamn
Helsingborgs Hamn
Katrineholms kombiterminal
Katrineholms Kommun
M4-gruppen
Vaggeryds kombiterminal

Nordcarrier, Oslo
Haakull, Stavanger
NTC Transport
G
DL Transport