Om företaget

Svensk Logistikpartner AB startade i Göteborg 2001. Genom långsiktighet,
kvalitetsfokus och engagerad personal har företaget vuxit stadigt under åren.

Fr.o.m 2016 är LogistikPartner helägt dotterbolag till GDL Transport AB.
Gamla Dragarelaget bildades i Helsingborg år 1735, och bytte namn 1993 till GDL.
GDL finns på 22 strategiska orter i Sverige och erbjuder tjänster inom alla logistikområden, årsomsättningen beräknas till 3,5 miljarder SEK.
(Gamla Dragarelagets historia)

GDL har en företagskultur som bygger på en välskött verksamhet med omsorg om varandra och samhället vi befinner oss i. Trygg hela vägen.

Logistikpartners specialitet är landtransporter per bil och järnväg. Eftersom Göteborg är centralhamn i Norden så har vi med kontor i Göteborg ett starkt kunderbjudande med alla de tjänster som export/importindustri behöver.


 
Källa: Göteborgs Hamn
GDL har engagemang och djup kunskap om järnväg som transportslag och erbjuder ett dagligt tåg från/till Småland med utgångspunkt i Göteborgs Hamn. GDL är också delägare i Katrineholms kombiterminal Katrineholm Rail Point AB. Logistikpartner har även dotterbolaget Jalog AB som erbjuder nordisk distribution.
 
Vår företagsledning. 
Ovan : Henrik Holm (VD)